COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA AVINYÓ
COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA AVINYÓ

COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA
C/ AVINYO 20
08002 BARCELONA

 

Telèfon

933188716

 

Correu electrònic Direcció

direccio@safaavinyo.com

 

Correu electrònic Administració

administracio@safaavinyo.com

 

Correu electrònic Secretaria

secretaria@safaavinyo.com

 

Contacte Pàgina Web

contacteweb@safaavinyo.com

 

Horari de Secretaria

De Dilluns a Divendres de 8,45 a 12h

Dimarts i Dijous de 15 a 16,45h

Certificació Sistema de Gestió de Qualitat

XARXES SOCIALS

La importància de l'experiència

Caràcter Propi Sagrada Família d'Urgell

ePaper
El Caràcter Propi dels centres educatius Sagrada Família d’Urgell és el document que recull els trets essencials de la nostra identitat.

Defineix la nostra missió i els valors que ens impulsen, i descriu l’estil pedagògic i pastoral que ens caracteritzen i l’ambient que vivim en els centres.

Compartir:

L'ESTIL EDUCATIU DE LA NOSTRA ESCOLA

L'Entitat Titular del nostre Col·legi és l'Institu de les Germanes de la Sagrada Família d'Urgell, que fou fundat el 29 de Juny de 1.859 a la Seu d'Urgell, com a fruit del carisma atorgat per Déu a Anna Mª Janer i Anglarill.

 

Des dels orígens ha creat i dirigit Centres Educatius i considera l'educació cristiana com un dels camps específics de la seva missió.

 

La nostra escola és present a Barcelona des de l'any 1.893, al carrer Avinyó des de l'any 1.909, on desenvolupa la seva tasca educativa oberta a les necessitats de l'entorn.

 

Els nostre estil educatiu neix de la intuició d'Anna Mª Janer, en donar resposta al servei de caritat en el camp de l'educació. Aquest estil és configurat per la trajectòria dels nostres centres al llarg de la història.

 

 

 

El nostre Col·legi Sagrada Família porta desenvolupant la seva tasca educativa al Carrer Avinyó, 20 de Barcelona, amb els criteris de la Congregació Sagrada Família d'Urgell, la Titular, des de fa més de 100 anys.

 

- Som un centre concertat d'una línia, declarat d'Atenció Educativa Preferent.

 

- 1r cicle d'Educació Infantil (Llar d'Infants) subvencionat.

 

- 2n cicle d'Educació Infantil i Ed. Primària, concertats.

 

- Tenim coeducació a totes les etapes.

 

- Vetllem per afavorir l'ús de la llengua catalana com a llengua vehicular, tant dins com fora de l'aula.

 

- Atenem la diversitat dels nostres alumnes oferint els següents recursos: Aula d'Acollida, mestra d'educació especial, logopèdia, grups de reforç, desdoblaments. Coordinació amb d'altres serveis externs (EAP, Serveis Socials, CSMIJ, ....)

 

- Som un centre adherit a la Fundació de les Escoles Cristianes de Catalunya (FECC).

 

 

 

LES NOSTRES NOTES DISTINTIVES SÓN:

 

  • Relació senzilla i propera, entre tots els que formem la comunitat educativa, cosa que crea un ambient de família.

 

  • Tracte acollidor i sense distincions, on les relacions entre educadors i educands, siguin a la vegada, de suavitat i fermesa.

 

  • Pedagogia fonamentada en l'amor, com a únic mitjà que fa possible l'educació integral.

 

  • Atenció personalitzada que valora i acull cada alumne tal i com és i l'ajuda en el seu procés de maduració.

 

  • Ambient de llibertat i treball fet amb il·lusió, constància i tenacitat.