COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA AVINYÓ
COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA AVINYÓ

COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA
C/ AVINYO 20
08002 BARCELONA

 

Telèfon

933188716

 

Correu electrònic Direcció

direccio@safaavinyo.com

 

Correu electrònic Administració

administracio@safaavinyo.com

 

Correu electrònic Secretaria

secretaria@safaavinyo.com

 

Contacte Pàgina Web

contacteweb@safaavinyo.com

 

Horari de Secretaria

De Dilluns a Divendres de 8,45 a 12h

Dimarts i Dijous de 15 a 16,45h

Certificació Sistema de Gestió de Qualitat

Xarxes Socials

La nostra concepció d'educació exigeix que l'escola sigui una autèntica comunitat educativa, és a dir, que el conjunt d'estaments que la formen: Entitat Titular, Alumnes, Professors, Pares d'alumnes i Personal d'Administració i Serveis, s'integrin harmònicament i posin en comú il•lusions, objectius i realitzacions en el marc del Projecte Educatiu.

 

 

  • L'Entitat Titular – L'Institut de Germanes de la Sagrada Família d'Urgell – és responsable d'expressar i donar continuïtat als principis que defineixen el tipus d'educació que caracteritza l'escola.

 

 

  • Els Alumnes són els principals protagonistes de llur formació, intervenen activament en la vida de l'escola segons les exigències pròpies de l'edat i hi assumeixen responsabilitats proporcionades a la seva capacitat, (càrrecs d'aula, delegats de curs a Cicle Superior).

L'alumne és el subjecte de la pròpia formació, per tant, tot la nostra tasca té un objectiu ben definit:

"Oferir a l'alumne ocasions de créixer i madurar en tots els aspectes de la seva personalitat".

 

(Caràcter Propi nº 13)

 

  • El Professorat té un paper decisiu a l'escola com a educadores i educadors. Donen a llur tasca formativa i al tipus d'educació que s'ofereixen, la coherència que exigeix el Caràcter Propi del Centre. Estan directament implicats en la preparació, realització i avaluació del Projecte Curricular de Centre i participen en els òrgans col•legiats de gestió (Equip Directiu, Consell Escolar).

"Els professors són els principals educadors de l'escola, és a dir, la seva tasca formativa va més enllà del que comporta la transmissió sistemàtica d'una sèrie de coneixements".

 

(Caràcter Propi nº14)

 

  • El Personal no docent d'administració i serveis realitza diverses funcions i presta una valuosa col•laboració per a la bona marxa del Centre. També participa en el Consell Escolar.

"Les persones que se'n fan responsables acompleixen funcions diverses, però totes necessàries i presten una valuosa col·laboració a l'entitat titular, la direcció, els professors, els alumnes i les famílies".

 

(Caràcter Propi nº15)

 

  • Les Famílies són les principals responsables de l'educació dels fills, participen activament en la vida de l'escola, hi presten el seu suport i estímul, sobretot a través de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes i el Consell Escolar.

"La nostra concepció d'escola com a complement de la família fa que cerquem una relació propera entre escola i família a través de l'intercanvi i la cooperació entre pares i educadors, amb l'objectiu d'aconseguir una acció educativa coherent".

 

(Caràcter Propi nº17)