COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA AVINYÓ
COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA AVINYÓ

COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA
C/ AVINYO 20
08002 BARCELONA

 

Telèfon

933188716

 

Correu electrònic Direcció

direccio@safaavinyo.com

 

Correu electrònic Administració

administracio@safaavinyo.com

 

Correu electrònic Secretaria

secretaria@safaavinyo.com

 

Contacte Pàgina Web

contacteweb@safaavinyo.com

 

Horari de Secretaria

De Dilluns a Divendres de 8,45 a 12h

Dimarts i Dijous de 15 a 16,45h

Certificació Sistema de Gestió de Qualitat

Xarxes Socials

Classes de Reforç, Educació Especial, atenció a la diversitat

Per atendre la diversitat a Primària a les hores de llengua catalana i de matemàtiques hi ha dues mestres a l’aula per poder treballar millor amb els alumnes.

 

També els alumnes  nouvinguts reben una atenció especial per part del personal del centre per a facilitar-los l'adaptació i ajudar-los a assolir, a la vegada, el ritme de la classe. Aquests alumnes rebran una atenció personalitzada a l'Aula d'Acollida del centre per part de personal docent especialitzat.

 

L’escola disposa per a l’alumnat d’Infantil i Primària d’una mestra d’Educació Especial, per atendre aquells casos que ho necessitin. Disposem també d’una vetlladora que acompanya alguns alumnes en el seu treball diari.

 

Col·laboren amb nosaltres, per atendre alumnes amb dificultats específiques, una logopeda del CREDA i una educadora de la ONCE.