COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA AVINYÓ
COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA AVINYÓ

COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA
C/ AVINYO 20
08002 BARCELONA

 

Telèfon

933188716

 

Correu electrònic Direcció

direccio@safaavinyo.com

 

Correu electrònic Administració

administracio@safaavinyo.com

 

Correu electrònic Secretaria

secretaria@safaavinyo.com

 

Contacte Pàgina Web

contacteweb@safaavinyo.com

 

Horari de Secretaria

De Dilluns a Divendres de 8,45 a 12h

Dimarts i Dijous de 15 a 16,45h

Certificació Sistema de Gestió de Qualitat

Xarxes Socials

EDUCACIÓ CRISTIANA

La nostra Escola té com a finalitat afavorir el creixement i la maduració de l'alumne en totes les seves dimensions. Els nostres objectius són:

 

  • Ajudar l'alumne a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, intel•lectuals i afectives, d'acord amb les seves aptituds i capacitats.

 

  • Educar en la dimensió social, potenciant la capacitat de convivència i promovent la inserció en el món de forma responsable i constructiva.

 

  • Treballar per a crear una ambient que afavoreixi la vivència dels valors cristians dins de la comunitat educativa.

 

  • Promoure els valors evangèlics posant l'accent en l'acolliment, la solidaritat, l'esperança i la il•lusió.

 

  • Educar per a la llibertat, la justícia, la solidaritat i la pau, com a valors que enriqueixen l'acció educativa ja que són especialment urgents en la nostra societat.

 

  • Ensenyar la religió catòlica tot fomentant en l'alumnat un esperit crític, conscient i responsable.

 

  • Desvetllar en els membres de la comunitat educativa el compromís per a fer de la convivència entre els homes, una relació pacífica, fraterna i comunitària.

 

  • Fomentar el desenvolupament de la dimensió ètica i transcendent de la persona en la recerca del sentit de l'existència humana.