COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA

 

C/ AVINYO 20
08002 BARCELONA

 

Telèfon

933188716

 

Correu electrònic Direcció

direccio@safaavinyo.com

 

Correu electrònic Administració

administracio@safaavinyo.com

 

Correu electrònic Secretaria

secretaria@safaavinyo.com

 

Contacte Pàgina Web

contacteweb@safaavinyo.com

Horari de Secretaria

De Dilluns a Divendres de 9.30 a 12h

Dimarts i Dijous de 15 a 16,30h

Certificació Sistema de Gestió de Qualitat

XARXES SOCIALS

atenció a la diversitat

Ajudar cada alumne/a en el seu procés de maduració, valorant-lo i acollint- lo tal com és.

 

Considerem que l’escola és un “centre acollidor” en tant que garanteix la inclusió escolar i social de tot l’alumnat amb independència de la llengua, cultura, condició social i origen a partir dels tres eixos següents:

 • Consolidació de la llengua catalana, com a eix vertebrador del nostre projecte educatiu.

 • Per les pròpies característiques del centre, la interculturalitat representa, tant per als alumnes com per als mestres, un enriquiment cultural que afavoreix el plurilingüisme a l’aula, la igualtat, la solidaritat i el respecte a la diversitat de cultures, en un marc de diàleg i convivència.

Promoció de l’equitat educativa per assolir la igualtat en les possibilitats i el ple desenvolupament de les potencialitats dels nostres alumnes, del professorat i de les famílies.

 

L’atenció a les necessitats educatives de tot l’alumnat del centre està plantejada des d’una perspectiva global i per tant forma part de les actuacions prioritàries del centre.
 

Considerem l’educació inclusiva com el procés pel qual s’ofereix a tots els alumnes, sense distinció, l’oportunitat per continuar sent membre de la classe ordinària i per aprendre dels seus companys i juntament amb ells, dins de l’aula ordinària.

 

Entenem la Comissió d’atenció a la diversitat com l’instrument que té el centre per dissenyar i fer el seguiment de les mesures i els programes que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat del centre.

Mitjans que disposa l’escola:

 • Pla Individual per als alumnes que ho necessitin.

 • Seguiment individualitzat i assessorament psico-pedagògic per part de

  l’EAP .

 • Col·laboració al centre d’altres professionals externs.

 • Suport d’una vetlladora per a un alumne.

 • Logopèdia del CREDAC per a un alumne.

 • Valoració de l’activitat de l’alumne/a durant el treball quotidià.

 • Posar a l’abast dels alumnes recursos per ajudar-los a superar les seves

  dificultats a nivell d'aprenentatges i de maduració: suport dins l’aula a llengua catalana i matemàtiques, educació especial

 • Mestra de reforç pels alumnes nouvinguts.

 • Tutoria individualitzada amb els alumnes de 5è i 6è.

 • Comissió d’Atenció a la Diversitat. 

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© COL·LEGI SAGRADA FAMILIA