COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA

 

C/ AVINYO 20
08002 BARCELONA

 

Telèfon

933188716

 

Correu electrònic Direcció

direccio@safaavinyo.com

 

Correu electrònic Administració

administracio@safaavinyo.com

 

Correu electrònic Secretaria

secretaria@safaavinyo.com

 

Contacte Pàgina Web

contacteweb@safaavinyo.com

Horari de Secretaria

De Dilluns a Divendres de 9.30 a 12h

Dimarts i Dijous de 15 a 16,30h

Certificació Sistema de Gestió de Qualitat

XARXES SOCIALS

DIAGNoSI

SELFIE

Es valora positivament l'ús de recursos educatius en línia així com l'ús d'eines digitals per la comunicació educativa i la creació de recursos digitals. 

Es valora impulsar la millora de la nostra infraestructura digital

Centre

Es valora molt positivament els dispositius dels que disposem, l'accés a internet i la protecció de dades 

Cal millorar les cites i el reconeixement a la feina d'altres persones en tasques realitzades. 

Professorat

Valoren molt positivament l'estratègia digital i el seu desenvolupament. 

Cal millorar l'ús de pràctiques d'avaluació en tots els àmbits, utilitzar els dispositius per fer tasques, enviar feedback... 

Valoren molt positivament el comportament segur i responsable sobre la seva competència digital

 

Alumnat

 

 

INDICADORS DE CENTRE i ASPECTES DETECTATS A LA CULTURA DIGITAL

S'han incorporat els continguts digitals dins les àrees.

En el futur caldrà incrementar el volum de dispositius digitals del centre per donar resposta al ritme actual de digitalització de la societat.

Centre

Tot el professorat s'ha format en competència digital des del curs 2019-2020

Encara hi ha un petit percentatge de professorat que requereix més formació en competència digital de cara a la creació de continguts.

Professorat

Valoren que la seva autonomia ha millorat dins la competència digital.

Es detecta una manca de control parental dels dispositius digitals de l’alumnat fora del centre.

Alumnat

 
 

PLA DIGITAL

El pla recull la seqüenciació dels continguts digitals a treballar en cada nivell.

L’apartat d’adquisició i renovació d’aparells no s’ha pogut dur a terme en el plaç previst.

Centre

Ha impulsat la formació digital docent i en tenim un registre

La disponibilitat de temps i recursos humans per a l’elaboració de l’estratègia digital de centre ha estat insuficient.

Professorat

Hem establert un EVA a través de GClassroom. I hem consolidat un mitjà de comunicació amb les famílies a través del correu electrònic.

Amb el pla actual, creiem que els alumnes tenen un volum d'hores d'exposició a les pantalles adequat, però creiem que amb el nou currículum, és possible que hi hagi una sobreexposició a les pantalles.

Alumnat

 

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© COL·LEGI SAGRADA FAMILIA