COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA

 

C/ AVINYO 20
08002 BARCELONA

 

Telèfon

933188716

 

Correu electrònic Direcció

direccio@safaavinyo.com

 

Correu electrònic Administració

administracio@safaavinyo.com

 

Correu electrònic Secretaria

secretaria@safaavinyo.com

 

Contacte Pàgina Web

contacteweb@safaavinyo.com

Horari de Secretaria

De Dilluns a Divendres de 9.30 a 12h

Dimarts i Dijous de 15 a 16,30h

Certificació Sistema de Gestió de Qualitat

XARXES SOCIALS

pLANIFICACIÓ

Objectius de l'EDC

Curs 22-23

Curs 23-24

Curs 24-25

1T

2T

3T

1T

2T

3T

1T

2T

3T

1

Vetllar pel manteniment i l'actualització dels equipaments i la infraestructura digital del centre.

                 

1.1

Sol·licitar subvencions disponibles/conegudes

                 

2

Capacitar els docents en termes de seguretat i identitat digital

                 

2.1

Realitzar formacions docents enfocades a la seguretat i identitat digital

                 

2.2

Creació d'un protocol de seguretat de centre

                 

3

Promoure l'ús d'eines d'avaluació en format digital en les pràctiques d'avaluació formativa i formadora.

                 

3.1

Creació d'eines d'avaluació: rúbriques, formularis de resposta tancada

                 

3.2

Creació d'eines d'avaluació digitals dins l'Entorn Virtual d'Aprenentatge

                 

4

Definir el desplegament de la competència digital de l'alumnat EI i EP en relació al nou currículum (pensament computacional desendollat)

                 

4.1

Seqüenciació de la competència digital de l'alumnat

                 

4.2

Creació d'activitats a EI i EP on es treballi el pensament computacional desendollat

                 
                       

5

Actualitzar la documentació del centre dins l'apartat de Cultura Digital

                 

5.1

Revisar i actualitzar el pla de comunicació del centre.

                 

5.2

Revisar i actualitzar les NOFC.

                 

5.3

Definir el pla d'acollida digital dels docents, de l'alumnat i de les famílies.

                 
 

 

 

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© COL·LEGI SAGRADA FAMILIA